HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

lidmaatschap & contributie


Tarieven lidmaatschap

Algemeen

 1. Het merendeel van de contributies wordt op basis van leeftijd vastgesteld. Er zijn daarnaast nog enkele categorieën met een eigen tarief.
 2. De automatische incasso is verplicht voor alle leden met uitzondering van degenen die bij invoering van de automatische incasso hebben aangegeven hiermee niet in te stemmen. Zij ontvangen een factuur voor het totale jaarbedrag met een opslag van EUR 15,-
 3. Gespreide betaling middels automatische incasso is mogelijk in twee, drie of vier termijnen.
 4. De incassodata voor gespreide betaling zijn:
  1e termijn: 29 September 2017
  2e termijn: 27 Oktober 2017
  3e termijn: 30 November 2017
  4e termijn: 29 December 2017
 5. Tijdens de ledenvergadering van 23 mei 2017 hebben de leden ingestemd met een contributie verhoging van +5.0%. De verhoging is mede noodzakelijk in verband met extra uitgaven voor opleiding en training van breedte teams en het verbeteren van de interne en externe communicatie.
Onderstaand vind u de tabel met de verschuldigde contributie voor het seizoen 2017-2018:Facturering van de contributiebedragen vindt plaats in de eerste week van september. Als uiterste betaaldatum geldt 30 september 2017.

De facturen, c.q. incasso-aankondigingen worden opgemaakt per lid. De facturen worden per e-mail verzonden naar de ons bekende e-mailadressen als pdf-bestand.

De leden die niet over een e-mailadres beschikken, ontvangen hun contributiefactuur per post. Aan de overige leden zenden wij uitsluitend op verzoek een factuur per post. Deze handelwijze is de goedkoopste voor de vereniging.
We innen de contributies op basis van een door de leden verleende incassomachtiging. De incassoprocedure is conform het tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2012 aangenomen vernieuwde Huishoudelijk Reglement van HV De Terriërs.

Als u een aanpassing op de met u afgesproken termijnen wenst, neem dan voor 20 september contact op met de contributie-administratie: [email protected]


Disclaimer:
Aan typefouten in bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend
 

HoofdsponsorsZoekenAgendaEr zijn nog geen agenda punten.
Volledige agenda

FacebookActiesponsorsOnze Sponsoren