HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

clubinfo-lidmaatschap

Inschrijfvoorwaarden Hockeyvereniging de Terriërs

Aan het lidmaatschap van Hockeyvereniging de Terriërs, zijn naast het spelen van hockey,voorwaarden en verplichtingen verbonden. Dit geldt zowel voor de leden zelf als voor de ouders/verzorgers van junioren.

 

Voor ouders/verzorgers van juniorleden zijn er o.a de volgende verplichtingen:

 

 1. akkoord te zijn met de aanmelding van zijn/haar (pleeg-)kind;
 2. bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt het vervoer per auto naar en van uitwedstrijden van het desbetreffende jeugdteam te verzorgen en deel te nemen aan de begeleiding ervan;
 3. bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt verenigingsactiviteiten te ondersteunen oa door het doen van bardiensten;
 4. de financiële verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging van zijn/haar (pleeg-)kind.

 

 

Voor leden zijn er o.a de volgende verplichtingen:

 

 1. alle competitiespelende senioren, veteranen en alle A- en B- jeugd (vanaf 16 jaar) dienen in het bezit zijn van een CS (clubscheidsrechter)kaart. Dit is een door de KNHB opgelegde verplichting. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om het CS-examen doen;
 2. als spelend seniorlid per eerstvolgende gelegenheid in het bezit te zullen komen van een geldige clubscheidsrechterkaart, indien dit nog niet het geval is. Het bezit hiervan is voor seniorleden in beginsel voorwaarde voor het spelen in competitieverband;
 3. als spelend seniorlid bereid te zijn op aanwijzing bij toerbeurt als scheidsrechter te fungeren bij thuiswedstrijden van Terriërs-teams, dan wel andere vervangende taken op zich te nemen;
 4. als spelend seniorlid bereid te zijn op aanwijzing per toerbeurt bardiensten te vervullen;
 5. als spelend juniorlid deel te nemen aan de cursus clubscheidsrechter en examen af te leggen zodra het lid door de scheidsrechterscommissie wordt opgeroepen; na behalen van de CS kaart bereid te zijn, onder begeleiding, jeugdwedstrijden te fluiten;
 6. als junior A lid bereid te zijn tot het doen van bardienst op zondagochtend;
 7. als trimlid bereid te zijn in overleg bij toerbeurt ondersteunende verenigingstaken uit te voeren;
 8. de financiële verplichtingen te aanvaarden die voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging.

 

Communicatie

Alle communicatie die van belang is gaat via de website en via e-mail.

Leden en ouders/verzorgers van juniorleden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering.

 

Contributie

Contributies, per lid, inclusief afdracht aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, zijn te vinden op de website. In de jaarlijkse ALV, vlak voor de zomer, kan tot contributieverhoging besloten worden.

 

Betaling

Leden betalen hun contributie via automatische incasso; betaling in termijnen is mogelijk. Bij problemen met de inning kan er een speelverbod opgelegd worden tot er betaald is. Indien het uiteindelijk nodig is een incassobureau of andere professionele instanties in te schakelen, dan zijn alle (financiële) consequenties hiervan voor het lid of de ouders/verzogers van het juniorlid.

 

Alle voorwaarden

De volledige lidmaatschapvoorwaarden zijn beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk- reglement van de vereniging. Deze zijn te vinden op de website onder ‘Cubinfo’ in ‘Documenten’.

 

Aansprakelijkheid

Het bestuur en/of de vereniging is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.

 

Beëindigen lidmaatschap

Opzeggen kan alleen per email aan [email protected].

Hierin dient vermeld te worden: naam, geboortedatum en reden van opzegging.

Het lidmaatschap kan gedurende het gehele seizoen worden opgezegd, maar tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.
Opzeggen voor het volgende seizoen kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende verenigingsjaar.

Een bevestiging van de opzegging wordt via de mail verzonden; hierna is de opzegging geldig.

 

 

 

HoofdsponsorsZoekenAgendaEr zijn nog geen agenda punten.
Volledige agenda

FacebookActiesponsorsOnze Sponsoren