HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afgelastingen  Aantal vragen: 1
 Arbitrage / fluiten  Aantal vragen: 1
 Bardienst  Aantal vragen: 1
 Club tenue  Aantal vragen: 1
 Contributie  Aantal vragen: 2
 Donateur  Aantal vragen: 1
 Keepersuitrusting  Aantal vragen: 1
 Lid worden van De Terriers?  Aantal vragen: 1
 Naam Adres Woonplaats Tel.nummer  Aantal vragen: 3
 Oefenwedstrijd of gebruik clubhuis plannen  Aantal vragen: 1
 Omgangsvormen  Aantal vragen: 1
 Opzeggen lidmaatschap  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Trimhockey  Aantal vragen: 1
 Veiligheid  Aantal vragen: 1
 Vrijwilligers  Aantal vragen: 1
 Website / EMMA / LISA  Aantal vragen: 8

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Donateur
Donateurregeling m.i.v. het seizoen 2010-2011. 


Aan alle leden, oud-leden en donateurs van HV de Terriërs


Het bestuur heeft besloten de oude donateurregeling die van toepassing was tot aan het seizoen 2009-2010 te laten vervallen.

De essentie hiervan was dat donateurs en oud-leden op basis van een "contributiefactuur” uitgenodigd werden om een vastgesteld bedrag over te maken.

Het bestuur is van mening dat een donatie geheel gebaseerd moet zijn op een vrijwillige bijdrage.

Een donatie is een synoniem voor: gift of schenking.

Derhalve stuurt de vereniging in het komend seizoen dan ook geen factuur meer naar de ons bekende donateurs en oud-leden.

Uiteraard is het bestuur zeer blij met iedere geldelijke bijdrage die de vereniging ten deel valt.

Daarom brengen wij deze "regeling” graag onder de aandacht van de oud-leden en van de ons bekende donateurs uit het verleden. Dit gebeurt in de digitale nieuwsbrief aan leden en oud-leden en door plaatsing van dit bericht op de website.

Zie deze "regeling” wel als een aanmoediging aan diegenen, die op grond van hun goede hockeyervaringen in het verleden de club nog steeds een warm hart toedragen, om een bijdrage te leveren.

Het bankrekeningnummer waarop de vrijwillige bijdrage gestort kan worden is:

1527.76.737 t.n.v. HV de Terriërs o.v.v. donatie.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor iedere bijdrage.

Namens het bestuur,

Penningmeester HV de Terriërs
John Morssink 

Onze Sponsoren