HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

Opzeggen LidmaatschapVooral natuurlijk heel jammer dat je wilt opzeggen bij de Terriërs. We willen je wel vragen om onderstaande regels te hanteren.

Wanneer opzeggen?
Het lidmaatschap kan gedurende het gehele seizoen worden opgezegd, echter tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen (door bijv. ziekte, zwangerschap, blessures, verhuizing, stage etc.) geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.  
Opzeggen voor het volgende seizoen kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende verenigingsjaar.  Dit ivm de indelingen van de nieuwe teams die in juni moet worden doorgeven aan de KNHB.

Hoe en waar opzeggen?
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail aan de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, team en de reden van opzegging. Afmelden kan dus niet bij je coach, teamleider, trainer of aanvoerder!

Na opzegging ontvang je een bevestiging van opzegging vanuit het administratiesysteem. Bewaar deze bevestiging goed, want uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.

Ontvang je de bevestiging niet, neem dan contact op met de ledenadministratie!

Te laat opgezegd?
Bij opzegging na 1 mei is men de volledige bondscontributie en 25% van de verenigingscontributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

Bij opzegging na 1 augustus is men de volledige bonds- en verenigingscontributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

In uitzonderlijke situaties kan het bestuur besluiten van deze regels af te wijken.

 

Onze Sponsoren