HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

Opzeggen Lidmaatschap


Als je wilt opzeggen bij de Terriërs vinden we dit natuurlijk heel jammer. Ga je opzeggen dan gelden de volgende regels:

Wanneer opzeggen? Uiterlijk 1 mei in het lopende seizoen
Opzeggen voor het volgende seizoen kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende verenigingsjaar.  Dit i.v.m. de indelingen van de nieuwe teams die in juni moet worden doorgeven aan de KNHB.

Tussentijds opzeggen met als reden geblesseerd, zwangerschap, verhuizing, etc.?
Het lidmaatschap kan gedurende het gehele seizoen worden opgezegd, echter tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen (door bijv. ziekte, zwangerschap, blessures, verhuizing, stage etc.) geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.  


Hoe en waar opzeggen?
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail aan de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, team en de reden van opzegging. Afmelden kan dus niet bij je coach, teamleider, trainer of aanvoerder!

Na opzegging ontvang je een bevestiging van opzegging vanuit het administratiesysteem. Bewaar deze bevestiging goed, want uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.

Ontvang je de bevestiging niet, neem dan contact op met de ledenadministratie!

Te laat opgezegd?
  • Bij opzegging ná 1 mei en vóór 1 augustus zullen EUR 50,00 administratiekosten in rekening worden gebracht - vanwege te late opzegging. Dit bedrag dient in één keer te worden betaald of wordt direct geïncasseerd.

  • Bij opzegging na 1 augustus is men de volledige bonds- en verenigingscontributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. (HHR Art. 8)

In uitzonderlijke situaties kan het bestuur besluiten van deze regels af te wijken.

 

HoofdsponsorsZoekenAgendaEr zijn nog geen agenda punten.
Volledige agenda

FacebookActiesponsorsOnze Sponsoren