HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Bestuur

Kort verslag ALV 17 juni 2024: financiele situatie, benoeming Dik-Jan Jetses en herbenoeming Michiel Ullers

Nieuws afbeelding 18-6

Beste leden,

Gisteravond, maandag 17 juni 2024, vond de Algemene Ledenvergadering plaats, met als belangrijkste onderwerpen de begroting en benoeming bestuursleden. De notulen komen te staan in Lisa, bij documenten, maar hierbij alvast een kort verslag.

Opening; aanwezigheid van leden

Gelukkig waren er redelijk wat leden gekomen naar de ALV, maar de opkomst blijft een uitdaging. Voor de ALV in november gaat het bestuur kijken of er iets anders georganiseerd kan worden tijdens de ALV om het meer aantrekkelijk te maken en wordt gekeken naar de online mogelijkheden. Ten tijde van COVID-19 was een online ALV toegestaan en om dit weer te doen is een aanpassing van de statuten nodig. Echter, we gaan kijken wat er wel mogelijk is.

1.      Financiële situatie HV de Terriers

Onze penningmeester, Nanda Mul, heeft uitvoerig de financieel situatie, begroting en contributie toegelicht. We staan er goed voor, maar de toekomst baart wel zorgen. Met name het ledenaantal blijft dalen, vooral bij de (jong) senioren en jongste jeugd. De aanwas blijft hier achter. Bij de senioren zijn inmiddels al acties ondernomen om opzeggingen terug te draaien door o.a. de organisatie van de senioren trainingsavond weer in ere te herstellen.

De begroting van dit jaar/ seizoen sluiten we positief af, maar de prognose voor komend jaar is minder rooskleurig. Aandacht voor ledenwerving, ledenbehoud en nieuwe vormen van hockey is nodig om het ledenaantal op peil te houden.

2.      Vrijwilligers en bestuursleden

Onlangs is er een brief verstuurd naar alle leden met de oproep om actief deel te nemen en welke openstaande vacatures er zijn. Dit heeft veel reactie op geleverd en vele nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. Een groot succes dus en blij met al die nieuwe enthousiaste inzet. Echter, er blijven nog altijd mensen nodig want niet alle posten zijn vervuld of extra hulp is nodig.

  • Eén van de positieve punten is dat zich ook kandidaten voor het bestuur hebben gemeld. Dik-Jan Jetses heeft zich al voorgesteld via de website en hij is gisteren in de ALV benoemd tot bestuurslid. Welkom!
  • Daarnaast liep de termijn van mij als voorzitter af en in de ALV hebben de leden goedkeuring gegeven tot het verlengen van mijn termijn. Dank daarvoor en met veel enthousiasme zal ik mijn taken verder uitvoeren.

 

3.      Mededelingen van het bestuur

·       Samenwerking met Castricum (jongenslijn).De samenwerking met Castricum voor de jongenslijn krijgt volgend jaar een vervolg, waarbij we de gehele jongenslijn samenvoegen (vanaf O10). Dit is helaas niet uit luxe, maar noodzaak om alle jongens hockey te kunnen blijven aanbieden.

Ø  De teams worden als samengestelde teams ingeschreven. Hoe, wat en op welke manier is nog even een vraagteken en daar zijn we mee in overleg met de hockeybond, maar kans bestaat dat de jongens zich in schrijven bij beide clubs (maar uiteraard alleen contributie betalen bij de eigen "moeder”-club). Dit is wat omslachtig, maar kan nu een tijdelijke oplossing even zijn. 

Ø  Nieuw tenue voor samengestelde teams met Castricum. Voor komend jaar komt er een nieuwe tenue voor de jongensteams, de Castricum/ Terriers teams. Hoe dat shirt er uit komt te zien is nog een verrassing en volgt later. Wel is het zo dat we voor een schappelijke prijs zullen zorgen zodat ouders niet onnodig op kosten gejaagd worden.

·       Veld 1

Nu ons prachtige veld 2 er ligt verschuift de blik naar veld 1. Die is aan vervanging toe en de eerste gesprekken met de gemeente zijn al geweest hierover. Komend jaar zullen we daar actief mee aan de slag gaan en diverse leden vragen om daar aan bij te dragen.

·       Vandalisme

We hebben meer en meer te maken met vandalisme helaas. Doordat de bosjes tussen ons terrein en Foresters zijn weggehaald zijn de terreinen meer open dan ooit. Op zich heel goed, want de gemeente en sportverenigingen zijn voorstander van open sportterreinen, maar nadeel is dat het voor iedereen toegankelijk is (dus ook voor mensen die minder welwillend zijn). Gevolg is vandalisme (o.a. kapotte sproeikoppen a 1000 euro per stuk). We zijn met de gemeente in overleg m.b.t. aansprakelijkheid en verzekering, maar voor als nog komen die kosten voor rekening van Terriers.

Na de rondvraag heeft het bestuur met alle aanwezigen informeel de ALV aan de bar afgesloten. Wij wensen alle leden een goede zomer toe en op naar een prachtig nieuw seizoen.

Namens het bestuur, 

Michiel Ullers, voorzitter

Nanda Mul, penningmeester

Caroline van Nieuwburg, secretaris

Dick Jan Jetses, algemeen bestuurslid

Onze Sponsoren