HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Nieuwsbrief

Niewsbrief September 2019

Nieuws afbeelding 26-8
Beste Terriers,

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Invulling commissies.
Zoals ieder jaar zijn er weer een aantal vacatures, waar we graag jullie reactie op willen hebben, en
die in te vullen.
  1. Notuliste voor het bestuur gedurende de bestuursvergaderingen en de ALV.
    Dit houdt in ongeveer 15 avonden per seizoen. Graag contact opnemen met de secretaris van de vereniging, Kirsten Staffhorst.
  2. In de communicatiecommissie zijn we dringend op zoek naar aanvulling. Voor meer informatie graag contact opnemen met Michiel Ullers, bestuurslid communicatie.
Raboclinic
Op 31 augustus was de RABO clinic voor de C en D jeugd gepland op de velden van Terriers. Helaas heeft de organisatie moeten besluiten op zoek te gaan naar een andere datum, aangezien de aanmeldingen meer dan onvoldoende waren. Er wordt gewerkt aan een andere mogelijkheid.

Vergadering commissies
Zoals in voorgaande jaren wil het bestuur aan het begin van het seizoen met alle commissies om tafel om de huidige gang van zaken te bespreken, aan te passen en te verbeteren waar nodig. De datum hiervoor is 7 oktober. Uitnodigingen worden binnenkort verstuurd.

Onderhoud terrein en clubhuis
Afgelopen weken is reeds hard gewerkt door het Geen Team en andere vrijwilligers ons terrein er weer goed uit te laten zien. Het clubhuis heeft op sommige plaatsen een verfbeurt gehad. Nieuwe doelen op veld 2. Verder wordt hard gewerkt aan een geïsoleerd hok voor de bewatering van veld 1, zodat wij in de winterperiode beter gebruik kunnen blijven maken van het waterveld. Het watersysteem in het clubhuis zal worden voorzien van een acquacell waterontharder. Het resultaat
hiervan zal merkbaar worden in waterkokers, afwasmachine, en douches.

Veld3
Van veld 3 is voor de tweede keer zand afgehaald. Dit na overleg tussen alle partijen die zijn betrokken bij de aanleg van het veld. In dit overleg is tevens afgesproken dat het veld nu eerst intensief gebruikt gaat worden tot de winterstop, waarna een nieuw beslissingsmoment is over hoe verder. Inmiddels is de LED verlichting op veld 3 geïnstalleerd. Deze zal een dezer dagen worden uitgericht.

Opvolging Laura Hakvoort
Laura Hakvoort heeft aangegeven binnenkort te willen stoppen als bestuurslid Hockey Technische Zaken. Het bestuur is op zoek gegaan naar opvolging en heeft Anneke Knaake-Degenaar bereid gevonden haar plaats in het bestuur in te nemen. Voor de overdracht wordt ruimschoots de tijd genomen. Laura, bij deze alvast heel erg bedankt voor je inzet, de rest komt later wel.

Namens het bestuur wens ik iedereen een vliegende start toe van een fijn en sportief nieuw hockeyseizoen.

Wytze van der Meer
Voorzitter

HoofdsponsorsZoekenAgendaEr zijn nog geen agenda punten.
Volledige agenda

FacebookActiesponsorsOnze Sponsoren