HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Jeugd

Schema selectietrainingen

8-5
Bijgevoegd het schema voor de selectietrainingen voor de jeugdselectieteams van het aankomende seizoen. Het jeugdbeleidsplan en de selectieprocedures staan op de website onder het kopje "documenten" (na inloggen).
Wij zullen uiterlijk maandag 28 mei a.s. alle kinderen die worden uitgenodigd voor de selectietrainingen publiceren op de website. De selectiegroepen worden samengesteld door de Commissie Hockey Technische Zaken en dit geschiedt onder andere op basis van de verschillende beoordelingen in TIPS. Kinderen die niet zijn uitgenodigd, maar wel op willen gaan voor de selectie in hun leeftijdscategorie, kunnen zich daarna alsnog (uiterlijk voor zaterdag 2 juni 2018) opgeven bij de technische commissie via email ([email protected]). 

Schema:

Maandag 11 juni 17.00-18.15 Meisjes D (1)
Maandag 11 juni 19.00-20.15 Jongens B (1)
Dinsdag 12 juni 17.00-18.15 Jongens D (1)
Dinsdag 12 juni 19.00-20.15 Meisjes A (1)
Woensdag 13 juni 19.00-20.15 Jongens B (2)
Donderdag 14 juni 17.00-18.15 Meisjes D (2)
Donderdag 14 juni1 19.00-20.15 Meisjes A (2)
Maandag 18 juni 17.00-18.15 Meisjes C (1)
Maandag 18 juni 19.00-20.15 Meisjes B (1)
Dinsdag 19 juni 17.00-18.15 Jongens D (2)
Dinsdag 19 juni 19.00-20.15 Jongens C (1)
Woensdag 20 juni 17.00-18.15 Meisjes C (2)
Woensdag 20 juni 19.00-20.15 Meisjes B (2)
Donderdag 21 juni 17.00-18.15 -------
Donderdag 21 juni 19.00-20.15 Jongens C (2)
Vrijdag 22 juni Reservedatum alle categorieën


De derde training per selectiegroep in het schema zal alleen worden gehouden indien wij dit noodzakelijk achten.
Op maandag 25 juni 2018 zullen de voorlopige teamindelingen van de selectieteams worden gepubliceerd op de website.
Bepaling van de voorlopige selecties geschiedt door een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit de trainer / coach voor het volgende seizoen en 1 of 2 personen van de commissie HTZ. De niet-selectieteams worden samengesteld door de jeugdcommissie. Bij deze samenstelling spelen andere criteria een rol (leeftijd, plezier, vriendjes / vriendinnetjes, etc.). Kinderen die deelnemen aan de selectietrainingen en niet worden geselecteerd worden NIET automatisch in het eerstvolgende team in die categorie geplaatst.
Volgens opgave van de KNHB zijn de categorieën qua leeftijden volgend seizoen als volgt:
A: geboren in de periode 1 oktober 2000 t/m 30 september 2002
B: geboren in de periode 1 oktober 2002 t/m 30 september 2004

C: geboren in de periode 1 oktober 2004 t/m 30 september 2006

D: geboren in de periode 1 oktober 2006 t/m 30 september 2008
Uitgangspunt is dat alle jeugdspelers in hun eigen leeftijdscategorie spelen. In het kader van de persoonlijke ontwikkeling van individuele jeugdspelers kan hiervan worden afgeweken.
Tot slot, voor alle reguliere zaken rondom uw kind kunt u bij de eigen trainer en / of coach of bij de jeugdcommissie terecht. De namen en contactgegevens van de commissieleden vindt u op de website.

Met sportieve groet,
Commissie HTZ

Onze Sponsoren