HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 

Vertrouwenspersoon


Voor jeugdleden,

Als je vragen hebt over de manier van omgaan in of buiten jouw team op de Terriërs of twijfelt of de manier van omgaan met elkaar wel goed is, kun je dit vragen aan mij als vertrouwenscontactpersoon van de Terriërs.

Deze vragen kunnen ook gaan over:

Pesten; het gevoel dat je er niet bij hoort; de manier waarop je aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach dat je als vervelend ervaart; het gevoel dat je uitgesloten wordt vanwege je huidskleur, geloof of seksuele geaardheid; en allerlei vragen die hiermee samenhangen en waardoor je je niet op je gemak voelt op de Terriërs.

Spreek hier dan eerst over met je ouder(s), als dat kan, en neem daarna contact ([email protected]) met mij op. Mijn naam is Govert Brinkhorst. Ik hockey al jaren op de Terriërs als Veteraan Trainingslid. Al mijn 5 kinderen hebben vroeger gehockeyd op de Terriërs. In mijn werk binnen het ziekenhuis in Alkmaar werk ik alleen met kinderen en hun ouders: ik ben namelijk kinderarts

Voor(jeugd)leden, ouders, trainers, coaches,

Binnen de Terriërs streven wij naar een goed hockey-klimaat. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat naast de technische optimale faciliteiten de sfeer op de hockeyclub goed en veilig is.

Correct en sportief gedrag is hierbij een voorwaarde. Wij streven er naar dat dit breed uitgedragen wordt en altijd aanwezig is. Desondanks kunnen er situaties zijn waarin het gedrag van leden of betrokkenen grensoverschrijdend is of als zodanig ervaren wordt. Voorbeelden hiervan zijn pesten, uitsluiten, discriminatie, fysiek geweld of seksuele intimidatie. Dit gedrag is niet acceptabel en mag zich niet herhalen.
Binnen de Terriërs ben ik als VCP aangesteld om volledig vertrouwelijk van slachtoffers zelf dit grensoverschrijdende gedrag te horen. Als slachtoffer of melder kun je zelf daarover met mij als VCP contact opnemen via mail of telefoon. Mijn telefoonummer kun je via de website opzoeken (wel inloggen!).
Naast een eerste opvang en een gesprek zal ik adviezen geven over mogelijke acties en zo nodig overleggen met een vertrouwenspersoon van de hockeybond. Het doel hierbij is hulp, oplossingen zoeken en herhaling te voorkomen. Snel melden van afwijkende situaties kan verdere escalatie voorkomen, dus ook over vermoedens van incidenten. Als VCP werk ik onafhankelijk van het bestuur en bericht altijd geanonimiseerd aan het bestuur.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur op nummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: [email protected] of om via een websysteem een bericht achter te laten.
Het systeem vind je via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Over mij zelf……..

In 2016 heeft het bestuur van de Terriërs mij gevraagd de eerste VCP-er te worden van de club. Sinds 2000 ben ik lid en betrokken op de Terriërs. Eerst als vader en begeleider van onze 5 kinderen die op de Terriërs een heerlijke tijd hebben gehockeyd. Daarnaast steeds als veteranen trainingslid. Inmiddels ben ik 57 jaar en heb als kinderarts in Alkmaar veel ervaring met kinderen en adolescenten in stressvolle en moeilijke situaties. Vanuit die achtergrond kan ik adequate hulp bieden door te luisteren, vertrouwen te geven en te adviseren.

Govert Brinkhorst
VCP Terriërs
[email protected]

 

Onze Sponsoren