HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Bestuur

Van de voorzitter: financiële situatie en commissieleden bedankt

Nieuws afbeelding 29-11

Robuust. Zo omschreef de kascommissie op de ALV van 28 november de financiële situatie van de vereniging. We staan er financieel goed voor als vereniging, maar wel met een kanttekening dat we voor komende jaren meer inkomsten moeten genereren om financieel gezond te blijven. Zorgen zijn er rondom de ledenaantallen die teruggelopen zijn afgelopen 2 jaar en het aantal sponsoren. Beide belangrijk voor de club als inkomstenbron, naast de baromzet uiteraard.

Hier liggen dan ook de uitdagingen voor ons als club. Meer leden, via wellicht andere vormen of lidmaatschappen en meer sponsoren die de club een warm hart toe dragen en dat om te voorkomen dat we in de toekomst wellicht de contributie moeten verhogen om rond te blijven komen. Grootste probleem op dit moment zijn de stijgende kosten, vooral energie. Ondanks onze prachtige LED verlichting kan iedereen zich voorstellen dat wij een grootverbruiker zijn van energie.

Bijtjes en bloemetjes

Ondanks alles staan we er dus nog goed voor. En niet alleen financieel maar ook op andere punten, zoals het terrein. Het nieuwe veld is het mooiste voorbeeld. Het ligt er al prachtig bij en het is bijna klaar. Maar ook de rest van het terrein is of wordt super. Doordat het nieuwe veld 2 iets opgeschoven is richting de voetbal is het terrein tussen de velden ruimer geworden, wat weer mogelijkheden geeft voor activiteiten en events. Daarnaast doen we uiteraard ook mee aan het verduurzamen van het terrein via o.a. extra flora en fauna (voor de bijtjes en bloemetjes). Zo komt er beplanting voor bij de fietsenstalling en komen er lage bomen tussen veld 1 en 2 om alles extra te vergroenen. Kortom, het terrein ligt er straks piekfijn bij.

Zwaailichten

En we hebben zwaailichten! Als die straks aangaan moet je wegwezen, want dan gaan de sproeiers aan namelijk. Waarom zwaailichten? Nu we 2 watervelden hebben wordt er ook aan 2 kanten gesproeid en bij harde wind kan je dus op het middenterrein nat worden. Houd dus de zwaailichten in de gaten.

Secretaris voor bestuur gezocht

Als laatste was er tijdens de ALV veel aandacht voor afscheid nemende bestuursleden en commissieleden. Ingrid Henselmans en Doortje van Ingen, onze penningmeester en secretaris, nemen afscheid helaas. Na jaren van actieve inzet hebben beide besloten het stokje over te dragen. De functie van penningmeester wordt ingevuld door Nanda Mul, maar de functie van secretaris staat nog open. Binnenkort verschijnt de vacature op de site. Heb je interesse? Meld je aan via [email protected] 

Afgetreden commissieleden: bedankt!

Ook binnen de commissies zijn er velen die na lange staat van dienst het stokje overdragen of over willen dragen. Dank voor jullie enorme inzet.

Barbara Wagter (wedstrijdsecretariaat zondag), Lia Hoebe (wedstrijdsecretariaat zaterdag), Heleen Kleuver, Mark Wagter, Hans Froberg (scheidsrechterscommissie), Birgit van der Kaaij, Eline Swanink-Velgersdijk (Jongste Jeugd), Julia Gerritsen, Doortje van Ingen (materialen commissie), Hanneke van der Laken, Rob van Tuin (financiële administratie), Peter Blommendaal (Kascommissie).

Gelukkig zijn er voor diverse posten al opvolgers, maar nog niet voor alle. Kortom, help mee en doe wat voor de club. Wil je wat doen of ben je geïnteresseerd in wat er te doen valt, stuur dan een bericht naar [email protected]

Naast afscheid zijn er ook een aantal vrijwilligers als lid van verdienste benoemd voor hun enorme inzet voor de club. Met veel passie, enthousiasme en vooral heel veel vrije tijd die ze in de club gestoken hebben zijn deze mensen van onschatbare waarde voor het reilen en zeilen van HV de Terriers. Zo ook onze rots in de branding op de club, onze verenigingsmanager Gerard. Altijd aanwezig, altijd bezig en altijd volle inzet voor de bar en dat al jarenlang. Welverdiend dus.

Zaalcompetitie

De veldcompetitie zit er op (behalve de inhaalwedstrijden) en we gaan vanaf nu de zaal in. In december staan de eerste zaalwedstrijden al weer op de planning en die lopen tot in februari. Ondertussen zullen vele teams ook op het veld gewoon door blijven trainen, zolang er gaan sneeuw of ijs ligt. Veel plezier iedereen in de zaal en tot snel.

Michiel Ullers, voorzitter HV de Terriërs

Onze Sponsoren