HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Zaalhockey

Zaal-leiding en scheidsrechters

Nieuws afbeelding 9-1
De eerste competitiehelft in de zaal zit er al weer op. Er is met veel plezier gehockeyd en door veel ouders ondersteuning geboden om het zaalhockey mogelijk te maken. Dank daarvoor!

Omdat ondanks de verstrekte informatie toch onduidelijkheden zijn gebleken over het fluiten en de zaalleiding brengen wij deze twee zaken nogmaals onder de aandacht van coaches en deelnemers.

1. Scheidsrechters
Elk team dient een eigen scheidsrechter voor de te spelen wedstrijden te leveren. Deze scheidsrechters dienen in het bezit te zijn van een KNHB scheidsrechterskaart en de scheidsrechters dienen na afloop van de wedstrijden DWF in het vullen (naast de coaches dus!). DWF kan alleen worden ingevuld met het nummer dat op de scheidsrechterskaart is vermeld.
Als je meer wilt weten over het verkrijgen van een scheidsrechterskaart kan je een e-mail sturen naar [email protected].

2. Zaal-leiding
Elk team dat thuiswedstrijden speelt dient de zaalleiding (twee volwassenen) te verzorgen voor de drie te spelen wedstrijden. Aandachtspunt hierbij is het continu doorlopen van de tijd (20min. – 5min - 20min - 5min etc.etc.) . De zaal-leiding is verantwoordelijk voor het doorlopen van de tijd (de klok wordt nooit stil gezet, ook niet als de scheidsrechters dat vragen) en het ordentelijk verlopen van de wedstrijden en gedragingen van bezoekende teams en publiek. 

De handleiding is als bijlage bijgevoegd en ook te vinden op de website van de Terriërs en KNHB. Bij onregelmatigheden vragen wij dat te melden bij [email protected].

Verzoek aan de coaches en begeleiders op deze twee punten te letten en ouders/begeleiders hierover goed te instrueren!

Veel plezier in de tweede zaalcompetitie helft!
Namens de zaalhockeycommissie
Bijlage

Onze Sponsoren