HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Bestuur

Van de voorzitter: starten we met competitie in januari?

Nieuws afbeelding 5-11

Gisteravond, woensdag 4 nov., gingen de nieuwe maatregelen om 22.00 uur in n.a.v. de persconferentie. Zoals de afgelopen maanden volgen wij de richtlijnen van de KNHB en die komen met aanvullende maatregelen:

                    Tot en met half december kan er géén competitie worden gespeeld (jeugd en senioren).

                    Senioren mogen de komende twee weken maximaal in groepjes van 2 trainen (met 1,5 meter afstand).

                    Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het toegestaan onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen.

Komende 2 weken geen training voor senioren

Dit houdt dus in dat we nog meer beperkt worden in onze geliefde sport, met name de senioren. Waar een aantal teams de afgelopen periode nog enigszins getraind hebben in groepjes van 4, onder begeleiding van een trainer, gaat dit nu heel lastig worden aangezien je nog maar in groepjes van 2 mag zijn. Kortom, een balletje overslaan zou kunnen, maar of het echt "trainen” is kan je je afvragen. In overleg met HTZ (commissie Hockey Technische Zaken) is dan ook besloten om de trainingen voor de senioren komende 2 weken niet meer te faciliteren. Gelukkig is het vooralsnog maar voor 2 weken en hopelijk kunnen we daarna weer aan de bak.

Jeugd traint en speelt onderlinge wedstrijden

De jeugd daarentegen kan gelukkig wel gewoon blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Die onderlinge competitie is afgelopen weekend gestart, wat een groot succes is en zal de komende weken gewoon doorgaan. Eigenlijk is er dus voor de jeugd niet heel veel veranderd. Ja, geen wedstrijden tegen een andere club, maar onderling, dus geel tegen geel. Gelukkig maar!

Geen zaalhockeycompetitie, maar wel trainen en onderlinge wedstrijden (jeugd)

De KNHB heeft ook de stekker uit de zaalcompetitie getrokken, mede omdat er relatief weinig animo was waardoor een reguliere competitie moeilijk op te zetten was. Gelukkig kunnen de zaaltrainingen wel gewoon doorgaan en spelen we net zoals op het veld onderlinge wedstrijden. Voor de zaal gelden dezelfde regels als op het veld, dus de komende 2 weken kunnen de senioren ook niet in de zaal terecht. Omdat de KNHB geen zaalcompetitie organiseert is er een reductie van de zaalcontributie. De huidige zaalcontributie dekt de kosten van zaalhuur en trainers m.b.t. de zaaltrainingen.

Geen midwintercompetitie, maar start de reguliere competitie in januari?

Ondanks alle maatregelen ziet de KNHB nog genoeg mogelijkheden om de reguliere competitie in het nieuwe jaar weer op te starten. De KNHB gaat nu uit van 2 scenario’s.

                   De competitie wordt hervat in januari. Alle seniorenteams, jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities en halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in januari en februari in. In maart start dat de 2e helft van het seizoen.

o   De jeugd en jongste jeugd starten daarbij als dat mogelijk is op 9 en 10 januari.

o   De seniorenteams starten niet eerder dan 17 januari.

                   De competitie wordt hervat in februari: hier geldt in hoofdlijnen hetzelfde als bij een start in januari en er wordt direct weer competitie gespeeld zodra dit door de overheid wordt toegestaan.

o   Bij een start in februari zijn er minder speeldagen t/m einde seizoen waardoor voor de jeugd de kans bestaat dat er aanpassingen in het competitieformat noodzakelijk zijn (bv. herindeling). Wanneer dit scenario in zicht komt, verstrekt de KNHB hierover meer informatie.

Helaas komt de midwintercompetitie wel te vervallen. De nieuwe overheidsbesluiten van 3 november en verlenging van bestaande maatregelen dwingen de KNHB ertoe de hervatting van de reguliere veldhockeycompetities uit te stellen tot januari 2021. Dat maakt het niet mogelijk een volwaardige midwintercompetitie aan te bieden waardoor helaas ook de midwintercompetities komen te vervallen dit seizoen.

Toch een volledig seizoen dit jaar?

Al met al geen leuke berichten, maar hopelijk duurt het niet te lang. Gelukkig hebben we dit seizoen al meer gespeeld dan in de 2ehelft van afgelopen seizoen.

                    De jeugdcompetitie is voor het merendeel tot de herfstvakantie afgerond

                    De senioren hebben bijna allemaal 6 wedstrijden kunnen spelen (van 11 in 1e helft seizoen)

                    De trainingen voor de jeugd hebben tot nu toe gewoon door kunnen gaan (incl. zaal)

                    De senioren hebben tot de herfstvakantie gewoon kunnen trainen en afgelopen weken aangepast kunnen trainen (groepjes van 4).

Mochten we in januari/ februari weer kunnen, dan kunnen we de rest van wedstrijden spelen van de 1e helft van het seizoen en gewoon starten met de 2e helft in maart. We spelen dan een volledig seizoen en valt het uiteindelijk mee.

Al met al veel onzekerheid, maar zoals we tot nu toe gedaan hebben volgen we de KNHB en die gaan vooralsnog uit van bovenstaande scenario’s. Gaat dit lukken? Ik heb geen glazen bol, maar ik hoop het.

Tot die tijd wens ik iedereen gezondheid toe.

Michiel Ullers, voorzitter, HV de Terriers

Ps. Misschien overbodig, maar de geldende regels die er al waren blijven staan uiteraard. Zo ook dat het clubhuis dicht is en dicht blijft, geen uitzonderingen.

Onze Sponsoren