HeaderFoto kampioenen 2017.jpg
 
Bestuur

Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy

Nieuws afbeelding 28-5
De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor alle hockeyverenigingen van de KNHB.

Ook de Terriers krijgt dus met deze regelgeving te maken en zal de nodige acties moeten ondernemen om te zorgen dat correct met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij moeten in kaart brengen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het gaat daarbij om vragen als: welke gegevens worden verwerkt, wat gebeurt er met de gegevens en wat doet de vereniging om die gegevens te beschermen? En iedere sportclub moet aantonen dat ze zich aan de wet houden.

De KNHB heeft een stappenplan ontwikkeld om als vereniging ‘’AVG-proof’’ te worden. 
Voor de Terriers hebben we dit stappenplan geanalyseerd en opgestart. In dat kader volgen binnenkort de geheimhoudingsverklaringen voor alle vrijwilligers, de verwerkersovereenkomsten met externe partijen (LISA e.d.), het Terriers privacy beleid en de afspraken rondom datalekken.

In de bijlage bij dit document kunt u de Privacy verklaring vinden die binnenkort ook middels een link opvraagbaar zal zijn op onze website.

Voor vragen over de AVG in relatie tot de Terriers  kunt u terecht bij  onze privacy-coördinator Nout den Boer via [email protected].

Bijlage

Onze Sponsoren